Làm chủ tương lai

Pháp thoại Làm chủ tương lai do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong lễ trao học bổng Đạo Phật Ngày Nay 2016 cho Tăng Ni sinh tại chùa Giác Ngộ, ngày 15-10-2016

Làm chủ tương lai - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận