Lời Nói Dối Của Cha

Bài giảng thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018: Lời Nói Dối Của Cha. Giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 24-08-2018, nhân đại lễ Vu Lan

Lời Nói Dối Của Cha - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận