Lớn khôn

Pháp thoại Lớn khôn được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc, Toronto, ngày 01/09/2017

Lớn - Khôn - Thầy Thích Pháp Hòa ( Nhà Dưỡng Lão Tuổi Hạc Toronto 1.9.2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận