Mười điều tự nhắc mỗi ngày

Pháp thoại Mười điều tự nhắc mỗi ngày do thầy Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê – Canada ngày 23-05-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận