Mười điều tự nhắc mỗi ngày

Pháp thoại Mười điều tự nhắc mỗi ngày do thầy Thích Nhật Từ giảng tại đạo tràng Phật tử Lê – Canada ngày 23-05-2017

Mười Điều Tự Nhắc Mỗi Ngày | TT. Thích Nhật Từ - Pháp Thoại Mới Nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận