Mười hạnh tạo phước lành

Pháp thoại Mười hạnh tạo phước lành do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Tu viện Tường Vân, ngày 10-09-2017

Mười hạnh tạo phước lành - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận