Năm căn rong ruổi

Pháp thoại vấn đáp Năm căn rong ruổi được Thầy Thích Pháp Hoà thuyết giảng tại Tu Viện Từ Vân, ngày 20/08/2016

Năm Căn Rong Ruổi ( Vấn Đáp ) - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Aug 20, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận