Nên tụng Kinh nhanh hay chậm?

Pháp thoại Nên tụng Kinh nhanh hay chậm? (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử
Nên tụng Kinh nhanh hay chậm

Nên Tụng Kinh Nhanh hay Chậm? (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nên tụng Kinh nhanh hay chậm?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận