Nghệ thuật sống hoà hợp

Nghệ thuật sống – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Linh Sơn Phước Huệ, Nha Trang, ngày 28/01/2012.

Nghệ thuật sống – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận