Ngũ Minh

Bài pháp thoại Ngũ Minh do đại đức Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong khóa tu An Lạc Một Ngày lần thứ 83 tại Tu Viện Linh Thứu ngày 20/11/2016 (21/10/Bính Thân)

Ngũ Minh - Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận