Người già nên biết

Pháp thoại Người già nên biết được Thầy Thích Nhật Từ giảng vào ngày 25-10-2011 tại chùa Đại Bát Niết Bàn, Kusinagar, Ấn Độ.

Những Điều Người Già Nên Biết | Thích Nhật Từ Pháp Thoại Hay Nhất

Xem thêm: Cho người già bệnh | Chuẩn bị cho người lâm chung | Thanh thản lúc lâm chung | Hộ niệm người lâm chung | Phút lâm chung

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận