Người tỏa sáng

Pháp thoại Người tỏa sáng được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Chùa Bảo Quang, San Antonio, Texas, ngày 29-04-2019
Người tỏa sáng

Người Tỏa Sáng - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Bảo Quang, TX Ngày 29.4.2019 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Người tỏa sáng"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận