Người trao tri thức và người chỉ đường

Pháp thoại Người trao tri thức và người chỉ đường do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Giác Ngộ, ngày 18-11-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận