Nhận thức vô thường thoát khổ đau

Pháp thoại Nhận thức vô thường thoát khổ đau do TT. Thích Nhật Từ giảng tại chùa West End – Canada, ngày 20/05/2017

Nhận Thức Vô Thường Thoát Khổ Đau - TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại Mới Nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận