Niệm Phật trọng ân

Pháp thoại Niệm Phật trọng ân – Khuyến phát bồ đề tâm văn do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Hưng Phước
Niệm Phật trọng ân

Niệm Phật Trọng Ân - Phát Bồ Đề tâm hơn tất cả || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Niệm Phật trọng ân"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận