Ở đời vui đạo

Pháp thoại Ở đời vui đạo được Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại chùa Phật Bửu (Càng Long – Trà Vinh) ngày 27-11-2020

Ở Đời Vui Đạo - Thầy Thích Phước Tiến giảng mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Ở đời vui đạo"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận