Phá chấp mê lầm

Bài pháp thoại Phá chấp mê lầm do Đạị đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Lâm Viên trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ

Phá Chấp Mê Lầm - Đại Đức Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận