Phật có trong xe không?

Bài pháp thoại Phật có trong xe không? được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Huệ Quang Santa Ana, ngày 04-03-2017

Thầy Thích Pháp Hòa Thuyết Pháp(Phật Có Trong Xe Không ) Rất Hay Tại Chùa Huệ Quang Ngày 04-03-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận