Phép lạ thay đổi vận mệnh

Bài pháp thoại Phép lạ thay đổi vận mệnh được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng tại Chùa Hải Đức, Jacksonville, ngày 09/07/2005

Phép lạ thay đổi vận mệnh - THÍCH NHẬT TỪ - 2005

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận