Quá trình chuyển đổi số phận

Bài pháp thoại Quá trình chuyển đổi số phận được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Thanh Lương, Tỉnh Phú Yên, ngày 15/10/2016 (15/09 Bính Thân)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận