Sanh Tử điều gì quan trọng nhất

Pháp thoại Sanh Tử điều gì quan trọng nhất được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Trúc Lâm, Hoa Kỳ

Sanh Tử điều gì quan trọng nhất? || Đại đức Thích Trí Huệ giảng tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sanh Tử điều gì quan trọng nhất"

Bình luận