Sự thật về sự báo oán khi sát sinh

Pháp thoại vấn đáp: Sự thật về sự báo oán khi sát sinh được thầy Thích Nhật Từ giải đáp cho các Phật tử
Sự thật về sự báo oán khi sát sinh

Vấn đáp: Sự thật về sự BÁO OÁN khi SÁT SINH | Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Sự thật về sự báo oán khi sát sinh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận