Tại sao lại có cõi âm và hồn ma?

Sau khi chết trong vòng 49 ngày, người chết phải đi đầu thai. Vậy tại sao lại có cõi âm và hồn ma?

Mời quý vị nghe lời giải đáp của Thượng tọa Thích Nhật Từ cho câu hỏi trên

4.6/5 - (10 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận