Tâm không dính mắc phần 2

Pháp thoại vấn đáp Tâm không dính mắc phần 2 được Thầy Thích Pháp Hòa trả lời cho các Phật tử tại Chùa Tâm Quang, ngày 03/05/2016

Tâm không dính mắc phần 24.86/5 (97.14%) 7 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận