Tây Phương là đây

Pháp thoại Tây Phương là đây được thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng nhân ngày lễ Vía Đức Phật A Di Đà tại chùa Huệ Quang, tỉnh Bến Tre, ngày 27/12/2017

Tây Phương Ở Đâu - Thầy Thích Thiện Xuân giảng mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận