Tham và vô tham

Bài pháp thoại Tham và vô tham là bài giảng thứ 1 trong khóa tu Bát Nhã Tâm Kinh do thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Thiền đường Bình Yên, Hoa Kỳ

Bát Nhã Tâm Kinh - Bài 01: Tham và vô tham - Thầy Minh Niệm

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận