Thiền quán niệm hơi thở

Pháp thoại Thiền quán niệm hơi thở do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu tại Học viện Phật giáo Việt Nam, cơ sở Lê Minh Xuân TP. HCM, ngày 02-04-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận