Thiền tứ niệm xứ quán thân

Pháp thoại Thiền tứ niệm xứ quán thân do Thầy Thích Nhật Từ giảng trong khóa tu Ngày An Lạc lần 15 tại chùa Giác Ngộ, ngày 19-03-2017

Thiền Tứ Niệm Xứ - Phần 1: Quán Thân - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận