Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian

1/ Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian
2/ Lợi ích của việc đọc kinh Phật
3/ Phá giới và phá kiến
4/ Phân biệt Tăng sĩ và thầy cúng
5/ Cúng dường bình đẳng

Các câu hỏi trên của các Phật tử đã được Thầy Thích Nhật Từ trả lời trong khóa tu Ngày An Lạc lần 33 tại chùa Giác Ngộ, ngày 26-11-2017

Vấn đáp: Tín ngưỡng thờ mẫu trong dân gian, phá giới và phá kiến - TT. Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận