Tịnh độ cầm chắc trong tay

Pháp thoại: Tịnh độ cầm chắc trong tay – Hoà Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng tại Chùa Hoằng Pháp

Tịnh Độ Cầm Chắc Trong Tay - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận