Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai

Bài pháp thoại Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn Phật giáo được Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Hoằng Pháp – Hóc Môn, ngày 13/01/2008

Tình dục trước hôn nhân và nạo phá thai từ cái nhìn PG - Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận