Tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng

Pháp thoại Tình yêu, sự nghiệp và lý tưởng được TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng tại chùa Từ Quang, Gia Lai, ngày 05-06-2018.

Tình yêu - Sự nghiệp và lý tưởng - TT. Thích Nhật Từ | Pháp Thoại 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận