Trạng thái tê khi ngồi thiền

Vấn đáp Trạng thái tê khi ngồi thiền và cách khắc phục được thầy Thích Nhật Từ giải đáp cho các Phật tử trong khoá tu thiền tại chùa Giác Ngộ, ngày 11/08/2018

Vấn đáp: Trạng thái TÊ khi ngồi thiền | Thích Nhật Từ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận