Trong bùn có sen

Bài pháp thoại Trong bùn có sen được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Hoa Sen, Augusta, USA, ngày 10/05/2016

Trong Bùn Có Sen - Thầy Thích Pháp Hòa (chùa Hoa Sen, Augusta, May 9, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận