Trong đời có đạo

Pháp thoại vấn đáp Trong đời có đạo được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 8.4.2018 tại Chùa Từ Quang, Garland, Texas

Trong Đời Có Đạo ( Vấn Đáp ) - Thầy Thích Pháp Hòa ( Ngày 8.4.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận