Trụ trì với việc quản trị

Bài pháp thoại Trụ trì với việc quản trị được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Long Phước, Vĩnh Long, ngày 26-06-2016

Trụ Trì Với Việc Quản Trị - DD Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận