Tu mau vãng sanh

Bài pháp thoại vấn đáp Tu mau vãng sanh được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Vạn Hạnh, Hòa Lan, ngày 11/06/2017

Tu Thế Nào Cho Mau Vãng Sanh (Vấn Đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (11.06.2017)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận