Tu sĩ thời đại mới

Video bài giảng pháp Tu sĩ thời đại mới được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh

Tu sĩ thời đại mới

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận