Từng giọt sữa thơm

Từng giọt sữa thơm phần 12 – Thầy Thích Pháp Hòa

Từng Giọt Sữa Thơm 12 - Thầy Thích Pháp Hoà( Tv Trúc Lân, Ngày 29.4.2020)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Từng giọt sữa thơm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận