Vào cửa tịnh tông

Vào cửa tịnh tông

Tác giả: Pháp Sư Tịnh Không
Dịch giả: Thích Nữ Viên Thắng
Ấn hành: NXB Phương Đông
vao cua tinh tong

Vào Cửa Tịnh Tông (Tịnh Tông Nhập Môn) - Tịnh Không pháp sư giảng

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Vào cửa tịnh tông"

Bình luận