Viên minh châu

Pháp thoại: Viên minh châu được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng tại chùa Tượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Pháp thoại: VIÊN MINH CHÂU, Thầy Thích Thiện Xuân giảng chùa TƯỢNG SƠN - HÀ TĨNH

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Viên minh châu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận