Vô minh là gì

Bài pháp thoại Vô minh là gì do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Đức Quốc ngày 22/11/2015 (11/10/Ất Mùi)

Vô Minh Là Gì - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận