Vững bước tương lai

Bài pháp thoại Vững bước tương lai do Thầy Nhật Từ giảng nhân buổi họp mặt tăng ni sinh cuối khóa khoa triết học Phật giáo khóa XI, tại chùa Giác Ngộ ngày 28-09-2018

Vững bước tương lai - TT. Thích Nhật Từ | Pháp thoại mới nhất 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Vững bước tương lai"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận