Vượt bộc lưu (cập nhật phần 2)

Bài pháp thoại Vượt bộc lưu do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên Kỳ 4 tại Tu Viện Huyền Quang, Texas ngày 22/04/2016

Vượt Bộc Lưu 1 - Thầy. Thích Pháp Hòa (Tv.Huyền Quang, Apr.22, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận