Vượt qua cơn nóng giận

Bài pháp thoại Vượt qua cơn nóng giận được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu ngày an lạc 8 tại Chùa Giác Ngộ ngày 16/10/2016

Vượt qua cơn nóng giận – TT. Thích Nhật Từ – 16-10-2016


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận