Vượt qua cơn nóng giận

Bài pháp thoại Vượt qua cơn nóng giận được Thầy Thích Nhật Từ thuyết giảng trong khóa tu ngày an lạc 8 tại Chùa Giác Ngộ ngày 16/10/2016

Vượt qua cơn nóng giận - TT. Thích Nhật Từ - 16-10-2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận