Vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích oán thù

Pháp thoại Vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích oán thù do Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Hạnh Lâm, Tây Ninh, ngày 03-04-2018

Vượt qua nghiệp thị phi, chỉ trích oán thù - TT. Thích Nhật Từ

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận