Tội và tốt

Bài pháp thoại Tội và tốt được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bồng Lai, Vĩnh Điện – Điện Bàn – Quảng…