Chuyển tới nội dung

Kinh Phật

Những bộ Kinh Phật tụng hằng ngày có hướng dẫn tụng của thầy Thích Trí Thoát và có bài giảng kinh của các vị cao tăng hòa thượng rất có ích cho sự tu tập: Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Kinh Dược Sư, Kinh Địa Tạng, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Lương Hoàng Sám

Developed by thichbanh.com
DMCA.com Protection Status