Chuyển tới nội dung

Giới thiệu

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trang niemphat.vn là cổng thông tin của Đạo Tràng Niệm Phật, chia sẻ những bài giảng Phật Pháp và cũng là nơi lưu trữ các Kinh, Sách Phật Giáo. Nội dung website đặc biệt chú trọng vào Pháp Môn Niệm Phật, vì sao như vậy?
niem phat vang sanh
– Trong Kinh Vô Lượng Thọ, đức Thích Tôn có lời huyền ký: “Đời tương lai kinh đạo diệt hết, ta dùng lòng từ bi thương xót, riêng lưu trụ kinh này (Vô Lượng Thọ Kinh) trong khoảng một trăm năm. Nếu chúng sanh nào gặp kinh này, tùy ý sở nguyện, đều được đắc độ.” (Đương lai chi thế, kinh đạo diệt tận, ngã dĩ từ bi ai mẫn, đặc lưu thử kinh chỉ trụ bá tuế. Kỳ hữu chúng sanh trị tư kinh giả, tùy ý sở nguyện, giai khả đắc độ. – Vô Lượng Thọ Kinh.)

– Nơi Kinh Đại Tập, đức Thế Tôn đã bảo: “Trong đời mạt pháp, ức ức người tu hành, ít có kẻ nào đắc đạo, chỉ nương theo pháp môn Niệm Phật mà thoát luân hồi.” (Mạt pháp ức ức nhơn tu hành, hãn nhứt đắc đạo, chỉ y Niệm Phật pháp môn, đắc liễu sanh tử. – Đại Tập Kinh).

– Ngài Thiên Như thiền sư, sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy: “Mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục.” (Mạt pháp chi hậu, chư kinh diệt tận, chỉ lưu A Di Đà Phật tứ tự cứu độ chúng sanh. Kỳ bất tín giả, ưng đọa địa ngục. – Thiên Như ký ngữ). Bởi đời mạt pháp về sau khi các kinh đều ẩn diệt, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật, lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẽo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục.

– Ấn Quang pháp sư, một bậc cao tăng cận đại ở Trung Hoa, cũng đã bảo: “Thời mạt pháp đời nay, chúng sanh nghiệp nặng tâm tạp. Nếu ngoài môn Niệm Phật mà tu các pháp khác, nơi phần gieo trí huệ phước đức căn lành thì có, nơi phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không. Tuy có một vài vị cao đức hiện những kỳ tích phi thường, song đó đều là những bậc Bồ Tát nương theo bản nguyện mà làm mô phạm để dẫn dắt chúng sanh đời mạt pháp, như trong Kinh Lăng Nghiêm đã nói. Nhưng các vị ấy cũng chỉ vừa theo trình độ chúng sanh mà thị hiện ngộ đạo chớ không phải chứng đạo. Chỉ riêng pháp môn Tịnh Độ, tuy ít người tu chứng được Niệm Phật Tam Muội như khi xưa, nhưng có thể nương theo nguyện lực của mình và bản nguyện của Phật A Di Đà, mà đới nghiệp vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Khi về cõi ấy rồi thì không còn luân hồi, không bị thối chuyển, lần lần tu tập cho đến lúc chứng quả Vô Sanh.”

Những lời huyền ký như trên cho chúng ta thấy pháp môn Niệm Phật rất hợp với nhân duyên thời tiết, và trình độ căn cơ chúng sanh đời nay. Vì thế đức Như Lai mới dùng nguyện lực bi mẫn lưu trụ Kinh Vô Lượng Thọ để khuyến hóa về môn Niệm Phật. Lại, chư Bồ Tát, Tổ Sư cũng khởi lòng hoằng nguyện thương xót, tùy theo thời cơ, chỉ dạy pháp môn Tịnh Độ để cứu vớt chúng sanh.

Pháp môn tịnh độ là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực tức là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện mà Ðức Phật A Di Ðà đã phát lúc còn ở nhân địa tu hành. Ngoài tự lực còn có thêm tha lực, chỉ cần thành thật, nhất tâm niệm Phật thì cầm chắc chiếc vé vãng sinh. Chỉ cần giữ chặt câu Phật hiệu, niệm đến dứt hơi thở cuối cùng, nhất tâm cầu sinh Tịnh độ thì tự mình không bị lạc đường, lại cũng không rơi vào đường ma, như thế sẽ không nguy hiểm cho kiếp lai sinh. Chính vì những lý do trên mà nội dung chính của trang web tập trung vào Pháp Môn Tịnh Độ.

Con xin chân thành cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian để tìm hiểu những bài Phật Pháp trên NiemPhat.Vn.

Mọi ý kiến đóng góp và bài viết xin quý vị vui lòng gởi vềcho con qua địa chỉ: [email protected]

 

Phật tử Chơn Đại

4.6/5 - (277 bình chọn)

5 bình luận trong “Giới thiệu”

 1. A Mi Đà Phật mình có tánh cảm thích những thông tin tánh pháp liên quan đến pháp Niệm Phật vì đúng thời hợp cảnh hiện nay có ích với các Phật tử chí thành với Tự Tánh Mi Đà. . . . .!

 2. con xin chào sư cô TN Hương Nhũ .
  con tên Hải Dương đạo công giáo con rất thích nghe sư cô GP con ở cần thơ sư cô có về cần thơ cho con nghe sư cô GP. sdt của con 01206426826.

 3. Nguyễn Thị Minh Thảo

  Thưa người quản lý trang web niêm phật!

  Trước đây tôi xem được toàn bộ 55 tập bộ phim Buddha trên trang web này nhưng gần đây khi xem lại thì thấy có một số tập không thể xem được. Vậy xin thông báo để người quản lý trang web được biết để sớm khắc phục nhằm cho mọi người có thể xem trọn bộ phim chỉ cần một nơi trên trang web này.

  1. Cảm ơn bạn Thảo đã thông báo giúp mình, mình đã sửa lại các tập bị lỗi rồi. Cuối tuần mình sẽ thêm 1 máy chủ dự phòng để mọi người luôn xem được phim.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Powered by nhakhoaquocte108.com

DMCA.com Protection Status