Tham ái là nguyên nhân đau khổ

Tham ái là nguyên nhân đau khổ
Thuyết giảng: ĐĐ. Thích Phước Tiến

tham ai la nguyen nhan dau kho

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận