Ai là kẻ mạnh

Bài giảng Ai là kẻ mạnh được thầy Thích Phước Tiến mới thuyết giảng tại chùa Vạn Hạnh (Vancouver, Canada), ngày 17-09-2017

Ai Là Kẻ Mạnh - Đại Đức Thích Phước Tiến giảng tại Canada 09-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận